Close

Чристиане Зсчиесче – Реставратор

Кристиане е родена в Ерланген (Германия) през 1963 г. Тя е омъжена и има трима синове. След като се дипломира през 1983 г. тя се премества в Италия, за да участва в курс по италиански в Университета за чуждестранни студенти в Перуджа. Кристиане придобива опит в реставрацията в една от най-големите реставраторски компании в централн Италия. Участвала е в множество реставрационни проекти в централна и южна Италия, занимава се с каменни материали, стенопис, живопис върху платно и дърво, дървена скулптура. Кристиане започва работа в Реставрационна компания, една от най-големите компании в централна Италия. Там научава изкуството на реставрацията. От 2007 г. тя работи с известната строителна компания Лунги като ръководител на отдел реставрации. След кратко прекъсване по семейни причини, тя се връща на работа след земетресението от 1997 г., като осъществява връзката между строителните компании и реставрационните нужди. По време на земетресението от 1997 г. „Строителна компания Лунги“ й поверява управлението на координацията на реставриращите фирми, поканени да участват в отстраняването на щетите, причинени от земетресението. Основната й функция е да контролира работата с цел да се избегне използването на неподходящи материали.

По-късно Кристиане продължава да работи като реставратор. Тя работи също така и  върху възстановяването на фрески в рамките на реставрирани обекти. Кристиане работи и върху реставрационно почистване на камък, което се състои от почистване, възстановяване на външния вид и защита. Професионалната й специализация е свързана с реставрирането на произведения на изкуството в строителния сектор. Тя е експерт по анализа и възпроизвеждането на исторически мазилки, обработката на повърхности с историческа и художествена стойност (документация, вземане на проби, почистване, интегриране, съхраняване). Кристиане работи по възстановяването на каменния символ (пясъчник) от фасадата на Domus pauperum, Nobile Collegio della Mercanzia в Перуджа. Nobile Collegio della Mercanzia (Търговската камара) е първата градска гилдия, последвана от сарафската, със седалище в „fondachi“ (складовете) на Палацо дей Приори от 1390. За да демонстрира своето богатство, гилдията избрира скъпоценна дървена декорация, покриваща без прекъсване двете стени и таваните на залата за аудиенции.

Освен работата по реставрация на произведения на изкуството в строителния сектор, Кристиане отговоря и за обучението на работниците.

Факт е богатството и многообразието на италианското архитектурно наследство. Затова всяка от компаниите, изпълняващи архитектурни реставрации, задължително трябва да има в екипа си един или повече технически специалисти, запознати в детайли с историко-художествените особености на даден архитектурен обект. Спецификата на професионалния профил на реставратора се изразява в умело прилагане на знания и методи, отнасящи се до историческите материали и придобити благодарение на опита при възстановяването и реставрирането на архитектурното художествено наследство.

Това е универсален професионален профил, с добри познания за стари и съвременни материали. Той/тя трябва да може да разпознае материалите, използвани през вековете, да възпроизведе състава и зърнеността на строителния разтвор, да разпознае и подбере свързващите вещества, да реконструира липсващите части по автентичен начин, да може на момента да дава указания за употребата на материали, които се използват в съвременните сгради, като например синтетични смоли, силикати и т.н.

Опирайки се на опита си, натрупан в процеса на възстановяване на стари произведения на изкуството и използването на подходящи материали, архитектурният реставратор може да направи оценка на съвместимостта на използваните продукти с историческата повърхност, върху която ще се работи. Така че, той/тя трябва да бъде в състояние да помогне на работниците при избора на подходящи материали, за да се гарантира дълготрайност и обратимост. Важен аспект в работата е умението да намериш боядисани повърхности и скулптурни релефи в рамките на сградата, която трябва да бъде възстановена. Реставраторът има за задача да се намеси незабавно, за да се запази работата. И накрая, но не на последно място, той/тя ще има и задачата да разясни на строителните работници значението на материалите и формите, което е съществен фактор за предотвратяване на непоправими човешки грешки.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All Rights Reserved | EK Association, Hungary - 2016