Close

Зидарска работилница на замъка Бончида

Международен обучителен център за опазване на културното наследство

Замъкът Банфи, Бонтида, е един от най-значимите замъци в Трансилвания, достигнал до изключително лошо общо състояние в края на деветдесетте години. „Трансилвания тръст“, от създаването й през 1996 г., проследява детайлно съдбата на замъка. Размерът му, архитектурната и историческата му стойност, както и степента на разрушение, прави възстановяването и експлоатацията му сложна задача, която ще има успех само с подходяща дългосрочна стратегия и международно сътрудничество.

През 1998 г. Британският съвет и Министерството на културата на Румъния, отчитайки необходимостта от разработка на стратегия за опазване на културното наследство, канят „Трансилвания тръст“ и „Британския институт за опазване на историческите сгради“ (BIHBC) за проектиране и изпълнение на проект за насърчаване на опазването на историческите сгради в Румъния. Резултатът е Международният обучителен център за опазване на културното наследство в замъка Банфи, Бонтида. Стартът на програмата е през 1999 г., а от 2001 г. тя е базирана в замъка Банфи, Бонтида. Курсовете са разработени, за да отговарят на международното търсене. Като следваща стъпка, Международният обучителен център за опазване на културното наследство е официално открит през 2005 година.

Структура на обучението

Центърът осигурява учебни модули, всеки с продължителност от две седмици, които предлагат едно теоретично и практическо разбиране на грижите за историческата среда. Основният акцент в обучението е предлагането на директна обучителна практика на учениците. Това се постига чрез практически семинари по мазачество, зидарство, дърводелство и каменоделство, в рамките на които обучаемите участват в практически проекти за възстановяване директно в сградите на замъка. Семинарите се водят съвместно от британски и румънски майстори.

Курсовете, провеждани в центъра, са предвидени както за занаятчии, които вече работят в рамките на строителната индустрия, но искат да специализират или да разширят личните си умения, така и за следдипломна квалификация на студенти. Именно това са хората, които ще бъдат отговорни за изготвянето на спецификации и графици за работа, свързани с грижата и поддръжката на историческата среда в бъдеще. Обикновено студентите имат опит в архитектурата или строителното инженерство или в области, свързани с опазването на културното наследство.

В края на всеки курс, успешно завършилите студенти получават диплома (сертификат за постижение). Сертификатът е одобрен от Министерството на културата и е широко признат от строителната индустрия в Румъния, като имащ особена стойност и като знак за качество.

Цели и принципи

Целта на центъра е да насърчи високите постижения в областта на опазването на историческата среда и по-специално преподаването на традиционни строителни занаятчийски умения, които могат да бъдат използвани в ремонта и поддръжката на исторически сгради, като паралелно се занимава и с възстановяването на застрашена голяма историческа сграда.

Центърът популяризира политиката на минимална интервенция при работата по ремонта на исторически сгради, в съчетание със стратегия за съвместимост на техники и материали, както и използването на местни ресурси. Той насърчава философията на проучване, анализ, разбиране и запазване на историческите сгради, преди и по време на интервенцията.

Международният обучителен център за опазване на културното наследство насърчава цялостния подход към опазването на историческите сгради, като признава, че грижата за историческата среда не е в компетенциите на една група специалисти. Много дисциплини са въвлечени в тази дейност, и поради това, в допълнение към практическите курсове, се предлагат и специализирани работни срещи с други специалисти, като например ландшафтни архитекти, строителни историци и археолози, които също имат своята роля в рамките на историческата среда.

Обучението специално обхваща основните умения, необходими за възстановяването на една сграда и популяризира концепцията за сътрудничество между занаятчии, мениджъри на проекти и архитекти. Тя също така включва и гордостта от майсторската изработка.

Резултати

Досега над 2000 курсисти са обучени чрез програмата на Международния обучителен център за опазване на културното наследство. Това са хора от Румъния, Унгария, Словакия, Словения, Чехия, Естония, Латвия, Швеция, Франция, Косово, Сърбия, Албания, Хърватска, Бразилия, Австралия, Белгия, САЩ, Великобритания и т.н.

Обучението чрез практика в замъка е довело до частичното възстановяване на няколко от сградите, включени в ансамбъла. Нито една не е напълно и окончателно възстановена, но всички сгради са спасени от разрушение. Завършена е реставрацията на бившия кухненския блок, който е превърнат в помещения за настаняване и хранене на курсистите от центъра. Отворено е Арт Кафе, възстановени са два етажа от сградата Миклош и и са превърнати в лекционни и конферентни зали. Възстановен е бившият параклис в рамките на основната сграда и е превърнат в една обществено-културна зала. Частично са възстановени бившите конюшни и са превърнати в работилници. Частично реставрирана е и портата на главния вход и съседните стаи, превърнати в рецепция, изложбена площ, и лапидариум.

Замъкът предлага перфектна обстановка за такъв вид дейност. Тежкото му състояние в условие на разруха е голямо предизвикателство за процеса на реставрация, стартирал през 2001 г., и определя основните въпроси за цялостния подход по възстановяването и опазването на културното и историческо наследство на Румъния. Ако се постигне успешно възстановяване тук, при това разрушение, то може да се постигне на много други места в цяла Румъния. Това е предизвикателството. За успеха може да се съди само по резултатите.

Моделът на обучение, разработен тук, в Бонтида (съхраняване чрез преподаване; преподаване чрез съхраняване), сега се насърчава и в други страни, особено в Югоизточна Европа, тъй като те се възстановяват от годините на комунистическо управление, което доведе до проблеми, подобни на тези, с които се сблъкваме в Бонтида.

През 2008 година на Центъра за обучение е присъдена най-голямата награда на Европейския съюз и Европа Ностра за образование, свързано със съхраняване на наследството, обучение и повишаване на осведомеността. „Високо ценен за своя двоен подход: съхраняване чрез преподаване; преподаване чрез съхраняване. Той е отличен пример за трансграничен обмен на знания.“ В следствие, замъкът отново се сдобива с международно признание, макар и в различна форма от тази на предишната си слава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All Rights Reserved | EK Association, Hungary - 2016