Close

Възраждане на изчезващи архитектурни професии

Дългосрочната цел на партньорството REDIAPRO е принос към формирането на малка строителна индустрия от традиционните архитектурни професии, строителните традиции и свързаните с тях занаяти. Програмата предлага възобновяване на съществувалите в миналото връзки между занаятите и архитектурата като същевременно предоставя работещ модел за завръщане на изкуствата и занаятите в архитектурното мислене и допринася за възраждането на старите и изчезващи строителни традиции. Основна цел на движението е укрепване на местните общности чрез запазване на тяхната уникална култура и осигуряване на ценни професии за цял живот и възможности за работа на много хора на местно ниво, особено в селските и необлагодетелстваните райони.

40

Проектът планира да събере всички изчезващи архитектурни професии, строителни техники и свързани с архитектурата занаяти, за да формулира бъдещи стратегии за тях като част от новата строителната индустрия, базирана на малки работилници. Тази цел ще бъде постигната чрез транснационално изследване, проведено от партньорите сред майстори от избрани занаяти. Като част от тези дейности ще бъдат проведени разговори и записани късометражни филми с представителите на професията, показващи тяхната ежедневна работа и виждането им за бъдещите възможности и развитие. Въз основа на отделните проучвания, членовете на консорциума ще публикуват обобщен анализ за ролята, която тези занаяти могат да играят като част от новия клон на строителната индустрия, като се съобразяват и със съвременните изисквания като екологично мислене и устойчивост. Проучването и колекцията от късометражни филми, популяризиращи занаятчийството, ще осигури добра основа за сектора на ПОО да направи промени в съществуващите учебни програми и да събере нови учебни материали за нови поколения на занаятчии, които са тясно свързани със строителната дейност и реставрационните работи.

24

Консорциумът се състои от осем организации с различни профили: архитекти, центрове за ПОО, строители по традиционни строителни методи, представители на занаятчии, специалисти по архитектурно наследство и реставратори. Основният продукт на партньорството ще бъде онлайн платформа, съдържаща обобщеното проучване и колекцията от късометражни филми, популяризиращи занаятчийството. Основната цел на платформата ще бъде създаването на международна мрежа с участниците в партньорството. Тази мрежа с нейните регистрирани потребители и с възможности й за комуникация ще служи като международна база данни и среда за обмен на добри практики и реализирани примери, като същевременно ще генерира нови проектни идеи, за да се постигнат целите на нарастващата общност.

12

 

All Rights Reserved | EK Association, Hungary - 2016