Close

ANDREW RAMSEY – Akmens raižytojas

Andrew Ramsay yra retenybė, meistras mūrininkas, mokęsis senuoju tradiciniu būdu. Dabar jis savo istorines žinias ir įgūdžius perduoda Šv. Marijos katedros dirbtuvių pameistriams.

1981-1989 m. Andrew buvo meistro Andrew Atkinsono pameistriu Edinburgo pilyje. Jo mokytojas, Andrew Atkinsonas, buvo airis, kilęs iš senosios meistrystės mūrininkų giminės, apipintos legendomis.

Andrew prisimena, kai dirbo anglies kasimo aikštelėje Esplanado viršūnėje, kur įgijo visus savo tašymo įgūdžius. Pirmąją darbo dieną, esant giliai, gūdžiai žiemai, jam parodė didžiulį vandens konteinerį. Tai buvo skalbimo kubilas, kuriame buvo užšalęs storas ledo sluoksnis ir kuris turėjo būti suskaldytas prieš naudojimą. Tai buvo nepalyginama su dabartinėmis „dainuojančiomis ir šokančiomis“ pameistrių sąlygomis ir įrankiais. Jam davė nykščio apsaugą, pagamintą iš vemzdelio, ir jo sunkusis maišytuvas buvo pagamintas iš buko medienos.    

Andrew išlavino savo įgūdžius naudodamas grūdintus kaltus. Būtinai buvo naudojami ypač aštrūs kaltai, kad būtų galima ištašyti įvairias formas iš akmens. Anksčiau naudodavo du kaltus vienu metu, kadangi įrankiai nuolatos pasistumdavo pirmyn ir atgal, ir kalviui juos reikėdavo iš naujo grūdinti.

Pipingo armijos mokykla buvo įsikūrusi pilyje, o Andrew meistras-mokytojas visąlaik giedodavo, tad iš tylesnio ar garsesnio balso, sklindančio per vamzdžius, būdavo galima spręsti, ar jis girdi, kai Andrew maišytuvas yra per ilgai nenaudojamas ir užtyla. Vieną įsimintiną dieną, kai prasidėjo tunelio kasimo darbai (dabar šiuo tuneliu per kalvą yra nusidriekęs transporto eismas), buvo rasta kripta su senoviniais skeletais. Andrew prisimena labai daug džiaugsmingų akimirkų iš tų laikų, kai jis dirbo tame anglių kasimo kieme, kur mūrininkai akmentašiai buvo susirentę medinį namelį. Jis įgijo meistro akmentašio mūrininko specialybę ir gavo tuometinės Miesto ir gildijos apdovanojimus bei laimėjo vadovo amatų apdovanojimą. Tada leitenantas generolas seras Davidas Jangas (tuometinis Edinburgo pilies vadovas) kartu su Šv. Marijos katedros klebonu, kunigu Filipu Krosfildu, įkūrusiu dirbtuves Šv. Marijos katedroje, pasiūlė jam dirbti čia meistru. 1991 m. Andrew teisėjavo Škotų nacionaliniame akmentašystės čempionate Edinburgo Telfoldo koledže. Čempionato standartai buvo labai aukšti.   

Dirbtuvės buvo įkurtos 1987 metais dviem tikslais: restauruoti katedros išorinius akmenis bei mokyti jaunus pameistrius – bedarbius šešiolikmečius, surinktus iš Edinburgo miesto regiono, suteikiant jiems sąlygas įgauti specifinių amato įgūdžių, ypač raižymo rankomis, kuriuos vėliau jie pritaikytų restauravimo darbuose. Andrew pradėjo dirbti meistru 1989 metais, ir nuo to laiko yra atsakingas už jaunų pameistrių mokymus ir mentoriavimą, o, svarbiausia, prisidėjo prie nepriekaištingos restauravimo mokymų Šv. Marijos katedroje kokybės reputacijos kūrimo bei skleidimo visoje Škotijoje. Dirbtuvėms Andrew vadovauja jau 27 metus, jam talkina gabus asistentas, vyresnysis darbininkas Džordanas Kirkas, kuris prieš keletą metų pats buvo Andrew pameistrys.

Akmens mūrininkystė yra senas amatas ir mūsų pameistriai mokosi tradiciniu būdu, kurio visas subtilybes ir žinias, sukauptas iš senosios kartos akmens mūrininkų, perdavė Andrew.

Palaipsniui pameistriai išmoksta tašyti sudėtingus objektus, ir jie labai didžiuojasi savo darbu, kai jų ištašyti akmenys yra pritaikomi ir naudojami katedros restauravimui. Kiekvieną vasarą mūrininkų firmos teiraujasi Andrew apie jo naujuosius „abiturientus“, kadangi jie žino, jog kiekvienas pameistrys, baigęs mokymus Šv. Marijos katedroje, bus nuodugniai išmokytas tradicinio tašymo rankomis bei bus sąžiningas, pasitikintis savimi ir patikimas.  

Šv. Marijos katedros dirbtuvės samdo pameistrius ketveriems metams ir įraukia juos į studentų sąrašus Edinburgo kolegijoje trejiems metams studijuoti akmens mūrininkystę ir įgyti profesinę kvalifikaciją.

Trumpai tariant, mes suteikiame išsamius greitai nykstančio amato mokymus jauniems žmonėms, kurie neturi didelių darbo perspektyvų ir, priešingu atveju, neturėtų galimybės turėti bet kokių mokymų, tačiau dabar jie yra užtikrinti savo ateitimi. Net ir esant ekonominiam statybų verslo nuosmukiui mūsų pameistriai susiranda geras darbo vietas. 

Dirbtuvės su moderniausia dulkių traukimo sistema, dušais, poilsio kambariais ir pan. (visiška priešingybė Andrew ir jo kolegų suręstam mediniam nameliui anglių kasimo kieme Edinburgo pilyje), buvo įrengtos tikslingai 2014 metais kaip sudėtinė šiaurinės katedros pusės atnaujinimo dalis. Be dirbtuvių, vietos bendruomenei dar buvo įrengtas visiškai naujas bendrosios praktikos gydytojų kabinetas, kurį finansavo sveikatos apsaugos paslaugas teikianti įstaiga „NHS Lothian“. Katedros restauravimo darbai eina į pabaigą, todėl yra labai svarbu toliau ir teritoriškai plačiau tęsti dirbtuvių mokymų funkciją miesto naudai bei bendradarbiauti su mūrininkystės rangovais bei klientais. Viešoji nevyriausybinė organizacija „Historic Environment Scotland“ (Škotijos istorinė aplinka) padėjo mums sukurti modelį, kuris leis paruošti žymiai daugiau pameistrių.

Ilgalaikė mūsų mokymų įtaka

Ilgalaikė Šv. Marijos katedros mokymų įtaka yra mažo, bet stabilaus srauto kvalifikuotų mūrininkų, įgijusių specialius įgūdžius restauruoti akmens mūro kūrinius rankomis, sukūrimas. Taip pat yra gera matyti kiekvieno pameistrio pokyčius, kai jie ateina į dirbtuves būdami 16-17 metų amžiaus, praktiškai dar vaikai, drovūs ir nekalbūs, ir galiausiai tampa pasitikinčiais savimi, mėgstančiais bendrauti ir atsakingais jaunais mūrininkais meistrais. Statybų versle visada išliks poreikis kvalifikuotų meistrų akmentašių, kurie pritaikys savo specifinius įgūdžius ir prisidės prie Edinburgo paveldo išsaugojimo.

Vienas svarbiausių Andrew karjeros momentų įvyko 1996 metais, kai Škotijos valdybos Aplinkos ir pastatų paveldo ministras katedros klebonui įteikė įrėmintą pergamentą, kuriame buvo parašyta: „Šis inauguracinis apdovanojimas yra skiriamas didžiai gerbiamam Graham Forbes idant paminėtume pirmąją senojo ir naujojo Edinburgo miestų įtraukimo į pasaulinio paveldo vietovių sąrašą sukaktį . . . Šiuo apdovanojimu pripažįstama aukšta mūrinės katedros restauravimo kokybė, kurią pasiekė Šv. Marijos katedros dirbtuvių pameistriai“.

Kiti Andrew prisiminimai yra kopimas į North West kalno viršūnę visus 800 metrų, kad pagamintų šabloną ir pakeistų visiškai sunykusį viršutinį akmenį. Jis užkopė, tačiau jautėsi siaubingai apsvaigęs ir pažeidžiamas, taigi reikia būti narsiam ir drąsiam norint nūti mūrininku akmentašiu! Prieš keletą metų mūsų dirbtuvėse dirbo kurčias pameistrys, tad Andrew išmoko gestų kalbą, kad pameistrys tinkamai įgautų visas reikiamas žinias. 1991 metais birželio 27 dieną dirbtuvėse pirmą kartą lankėsi Jos karališkoji didenybė karališkoji princesė Anne. Jos karališkoji didenybė sutiko būti mūsų oficialia „Lankytoja“ ir nuo to laiko dirbtuvėse buvo apsilankiusi daugybę kartų. Taigi, per ketverius mokymų metus pameistriai su Jos karališkąja didenybe susitinka keletą kartų ir pokalbiai su ja yra taip pat labai naudingi jų pasitikėjimo savimi udgymui. Andrew visada pagamina dovaną iš akmens pagal tikslias akmenines karališkųjų šunų ar paukščių kopijas. Pirmasis Jos karališkosios didenybės klausimas, atvykus į dirbtuves, visada būna „Ką Andrew man pagamino šįkart?“

Nors įgyta patirtis pilyje ir visų sukauptų žinių perdavimas jauniesiems pameistriams iš esmės yra nepasikeitę, bėgant metams Andrew pastebi daug pasikeitimų: pats svarbiausias – patogumų ištobulinimas, dulkių traukimo sistemos naudojimas, norint išvengti silikozės, ir apskritai sveikatos ir saugumo pagerinimas, pavyzdžiui, kampinio šlifuoklio naudojimo sumažinimas, norint išvengti vibracijos sukeliamas ligas, maišytuvai iš nailono. Tašymo kaltų forma nepakito, bet dabar mes galime patys pagaląsti kaltus, pagamintus iš volframo.

Kvalifikuotas tradicinės mūrininkystės menas bus perduodamas iš kartos į kartą tol, kol tokie amatininkai kaip Andrew gyvens ir įstengs perduoti savo entuziazmą jaunimui.

Naujas Šv. Marijos katedros dirbtuvių projektas prasidėjo 2016 metų rugpjūčio 29 d.

Senasis ir naujasis Edinburgo miestai yra įtraukti į pasaulinio paveldo vietovių sąrašą. Miesto unikalų braižą ir jausmą sukuria dominuojanti statybinė medžiaga – akmuo, kuris naudotas daugelyje architektūrinių stilių skirtingais laikotarpiais. Norint Edinburgo miestą išlaikyti ir perduoti ateities kartoms, jam be abejonės reikia kvalifikuotų, gerai apmokytų darbininkų mūrininkystės srityje. Tačiau ekonominis nuosmukis padarė didelę įtaką vietinio mūrininkystės sektoriaus struktūrai ir galimybėms jos mokytis bei išlaikyti kvalifikacijos pagrindus. Daugelis didelių įmonių, kurios reguliariai teikė mokymus pameistriams, paliko verslą ir dalinai buvo pakeistos mažesnių įmonių, apsiimančių mažesniais darbo krūviais, kurie sudaro sunkesnes sąlygas įsipareigoti ir prisiimti pilną atsakomybę dėl ketverių metų pameistrystės mokymų. Naujas pameistrių mokymų metodas yra būtinas, norint pagerinti šia situaciją Edinburgo mieste.   

Šis modelis leis pameistriams dirbti visame mieste išsidėsčiusiame rangovų tinkle ir įgyti patirties darbo vietose, koordinuojamose ir vadovaujamose Šv. Marijos katedros dirbtuvių, artimai bendradarbiaujančių su Edinburgo miesto taryba ir kitomis organizacijomis, ir tuo pat metu, kaip mokymų dalimi, užsiimti katedros tvarkymo ir  priežiūros darbais. Iš rangovų būtų reikalaujama mokėti atlyginimą dirbantiems pas juos pameistriams ir papildomą maždaug 25 % rinkliavos mokestį, kad padengtų mūsų mokymus ir administracines išlaidas. Mes tuo pačiu metu ir plečiame pameistrių apimtis, ir dirbame su nepriklausoma lapdaros organizacija „Life Changes Trust“, kuri realiai ir prasmingai rūpinasi jaunais žmonėmis. Taigi, 2016 m. rugpjūtį du jaunuoliai, kuriais rūpinasi ši organizacija, pradėjo pameistrauti mūsų dirbtuvėse. Mes tikimės, jog ši partnerystė tęsis ir bėgant metams išsiplės. Kadangi mūsų pameistrių skaičius yra mažas – 6 pameistriai, – tad kiekvienas pameistrys yra mokomas, jam patariama ir padedama individualiai. Neseniai darbus mūsų dirbtuvėje pradėjo dar vienas naujas pameistrys, tiksliau pameistrė – mergina, kurios labai laukėme. Kartu su darbo įgūdžių galimybes teikiančia organizacija „Skills Development Scotland“ planuojame „degustavimo“ dienas merginoms, kurių tikslas – padrąsinti merginas imtis mūrininkystės profesijos. 

Šis naujas projektas nesusilpnins mūsų mokymų kokybės, bet kaip tik ją sustiprins. Mes renkame naujokus iš Edinburgo ir Lodiano regionų iš esmės jiems pasakodami apie savo veiklą žodžiu. 

Dirbtuvių poreikis

Mūsų mokymai yra labai reikalingi. Be „Historic Environment Scotland“ (Škotijos istorinės aplinkos) mokymų programos, Šv. Marijos katedros dirbtuvės yra vienintelė vieta Škotijoje, kuri teikia tradicinius individualius, labai paklausius, bet be pasiūlos, mokymus. Akmens mūrininkystės kompetencijos stoka ir būtini milžiniški kiekiai restauravimo darbų aplink visą Škotiją kelia nerimą ir dabar tai yra politinis prioritetas. Mūsų naują projektą, sukuriantį daugiau pameistrių mokymų vietų, visapusiškai remia valdžia: neseniai pas mus lankėsi Įdarbinimo ir mokymų ministras, Škotijos parlamento narys Jamie Hepburn, susitikęs su naujais pameistriais ir suderinęs būsimus vizitus Škotijos parlamento nariams. 

Kaip mes tvarkomės su šiuo poreikiu

Andrew mokymai yra pagrįsti apskritimo principu, o tai reiškia, kad jis moko ne tik tradicinio, pačio aukščiausio lygio akmens tašymo rankomis, bet ir atkreipia dėmesį į bendravimo ir socialinius dalykus. Jis moko pameistrius būti pasitikinčiais savimi, sugebėti lengvai kalbėti apie savo darbą ir parodyti sudedamąsias akmens mūrininkystės darbo dalis. Jie viso to išmoksta greitai per kasmetinę demonstraciją, vykstančią Royal Highland Show metu, kai per keturias dienas, tikrąją to žodžio prasme, tūkstančiai žmonių užduoda klausimus ir stebi, kaip jie pjausto, tašo ir raižo akmenis. Dažniausiai pasakoma žmonių pastaba yra „Argi nemiela matyti jaunus žmones, dirbančius pagal senas tradicijas.“ Andrew taip pat moko pameistrius to, kad sveikata ir sauga yra labai svarbi, bei nuosavo verslo pradmenų.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All Rights Reserved | EK Association, Hungary - 2016