Close

Bončida pilies staliaus dirbtuvės

Tarptautinis architektūrinio paveldo konservavimo mokymų centras

Bánffy pilis Bontidoje, vienas svarbiausių pilių ansamblių Transilvanijoje, tapo itin prastos būklės dešimtajame dvidešimto amžiaus dešimtmetyje. Paramos organizacija „The Transylvania Trust“ stebi pilies būklę nuo pat savo įsikūrimo 1996 metais. Atsižvelgiant į pilies dydį, architektūrinę ir istorinę vertę bei suirimo laipsnį, pilis turi būti restauruojama ir naudojama kompleksiškai, o tai pasiseks padaryti sukūrus ilgalaikę strategiją ir bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis.  

1998 metais Britų taryba ir Rumunijos Kultūros ministerija, pripažindama architektūrinio paveldo konservavimo strategijos būtinybę, pakvietė paramos organizaciją „The Transylvania Trust“ ir „British Institute of Historic Building Conservation“ (IHBC) (Britų istorinių pastatų konservavimo institutą) sukurti ir įgyvendinti projektą, kurio esmė – istorinių pastatų konservavimo skatinimas Rumunijoje. Projekto rezultatas – Bánffy pilyje, Bontidoje, įsikūręs architektūrinio paveldo konservavimo mokymų centras. Programa prasidėjo 1999 metais, o nuo 2001 metų jos įgyvendinimo vieta buvo Bánffy pilyje, Bontidoje, kur buvo kuriami kursai, atitinkantys tarptautinius poreikius. Tolimesnis žingnis buvo architektūrinio paveldo konservavimo mokymų centro atidarymas 2005 metais.

Mokymų struktūra

Centras teikia dviejų savaičių trukmės modulius, kurių metu mokoma istorinės aplinkos teorinių ir praktinių žinių bei įgudžių. Mokymų esmė – leisti studentams tiesiogiai, rankomis prisiliesti prie restauruojamų pilies pastatų praktinių dirbtuvių metu, išbandant tokius amatus kaip tinkavimas, mūro sutvirtinimas, dailidės darbas ir akmens mūrijimas. Dirbtuves kartu veda britų ir rumunų meistrai.  

Centre siūlomi kursai yra skirti meistrams, kurie jau yra susiję su statybų industrija, kurie nori specializuotis arba praplėsti asmeninius įgūdžius, bei paskutinių kursų ar tik ką baigusiems universiteto studentams. Būtent šie asmenys bus atsakingi už tinkamų specifikacijos planų ir grafikų parengimą, kad ateityje būtų galima rūpintis ir išlaikyti istorinę aplinką. Dažniausiai šie studentai yra įgję bendrąsias žinias, susijusias su architektūra, struktūrine inžinerija ar konservavimu.

Pasibaigus mokymamas geriausi studentai gauna diplomus (pasiekimų sertifikatus), kuriuos pripažįsta Kultūros ministerija bei Rumunijos statybų pramonė.

Tikslai ir principai

Centro tikslas yra skatinti istorinės aplinkos konservavimo meistriškumą ir ypač mokyti tradicinių statybos amatų įgūdžių, kurie gali būti panaudojami taisant ar prižiūrint istorinius pastatus arba atliekant didelio, sunykusio istorinio pastato restauravimo darbus.

Centras skatina minimalios intervencijos politiką restauruojant istorinius pastatus, taip pat technikų ir medžiagų suderinamumo bei vietinių išteklių naudojimo politiką. Be to, centras skatina tyrimų, analizės, supratimo ir duomenų surinkimo apie objektą politiką prieš ir per intervenciją į istorinius pastatus.   

Centras remiasi holistiniu požiūriu į istorinių pastatų konservavimą, pripažindamas, kad rūpinimasis istorine aplinka nėra tik mažos specialistų grupės kompetencija. Į tai įeina daug mokslo sričių, todėl centre yra siūlomi praktiniai kursai ir kraštovaizdžio architektams, architektūros istorikams, archeologams, kurie taip pat prisideda prie istornės aplinkos saugojimo.  

Mokymų metu lavinami pagrindiniai įgūdžiai, kurių reikia restauruojant pastatus, ir skatinama suprasti skirtumus tarp meistrų, projekto vadovų ir architektų bei skatinama didžiuotis meistryste.

Rezultatai

Šio centro mokymus jau yra baigę daugiau nei 2 000 studentų iš Rumunijos, Vengrijos, Slovakijos, Slovėnijos, Čekijos Respublikos, Estijos, Latvijos, Švedijos, Prancūzijos, Kosovo, Serbijos, Albanijos, Kroatijos, Brazilijos, Australijos, Belgijos, JAV ir Jungtinės Karalystės.

Kadangi studentai savo praktinius įgūdžius tobulina dirbdami pilyje, nemažai pilies pastatų yra atrestauruoti. Nė vienas iš pilies komplekso pastatų nėra visiškai surestauruotas, bet visi pastatai yra apsaugoti nuo išnykimo. Anksčiau buvusios virtuvės korpusas yra visiškai atrestauruotas bei perdarytas į studentų apgyvendinimo ir maitinimo erdves, taip pat atidaryta Art Café, restauruoti du Miklós pastato aukštai ir perdaryti į paskaitų auditorijas ir konferencijų sales, restauruota anksčiau buvusi koplyčia ir perdaryta į bendruomenės kultūros centrą, dalinai restauruotos anksčiau buvusios arklidės ir perdarytos į dirbtuves, dalinai restauruoti pagrindiniai vartai bei gretimi kambariai, kurie perdaryti į lankytojų priėmimo ir parodų erdves, taip pat įrengtas lapidariumas – natūralių akmenų, akmens skulptūrų ar statinių fragmentų muziejus.

Pilis yra ypač pritaikyta visai šiai veiklai. Jos sunkus suirimo lapsnis buvo didžiulis iššūkis ją restauruoti 2001 metais, ir visa tai padėjo pamatus svarbiausiems konservavimo ir restauravimo klausimams Rumunijoje. Jeigu galima restauruoti tokios prastos būklės pastatus, vadinasi galima restauruoti daugybę objektų visoje Rumunijoje. Tai buvo iššūkis, ir tik rezultatai gali parodyti, ar jis yra sėkmingas.

Bontidoje sukurtas mokymų modelis (konservavimas per mokymąsi; mokymasis per konservavimą) šiuo metu yra taikomas kitose šalyse, ypač pietrytinės Europos šalyse, kadangi jos patiria panašias problemas, kaip ir Bontidoje, po komunistinio režimo griūties.

2008 metais Mokymų centras buvo apdovanotas „Europa Nostra“ prizu bei prizais tokiose srityse kaip paveldo išsaugojimo švietimas bei mokymų ir sąmoningumo kėlimas Europos Sąjungoje. „Aukštai vertinamas dvipusis tyrimų būdas: konservavimas per mokymąsi ir mokymasis per konservavimą. Tai puikus tarpvalstybinio žinių keitimosi pavyzdys.“ Nors ir ne tokia pačia forma, tačiau pilis dar kartą yra pripažinta ir žinoma tarptautiniu mastu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All Rights Reserved | EK Association, Hungary - 2016