Close

ROBIN ABBEY – Iškabų

“Kai užmirštama kaina, kokybė yra prisimenama ilgam”

Robinas Abbey. Gimė netoli Biminsterio, Dorsete, Anglijoje, 1948 metų spalį. Lankė vietos vidurinę mokyklą bei Somerseto menų koledžą Tauntone. Pastarojoje  pasirinko tipografijos dizaino kursą ir gilino susidomėjimą tradiciniu iškabų rašymu. Per šio kurso paskaitas buvo dėstoma apie švininio ir medinio teksto spausdinimą, kuris buvo svarbus, norint suprasti atskirų raidžių formas. Tuo metu jis stebėjo dirbančius vietinius iškabų rašymo meistrus (kurių buvo žymiai daugiau negu yra šiandien), o daugiausiai praktikos sėmėsi iš pono Bev Blackmore. Nuo to laiko Robinas dirbo keletą darbų, susijusių su spausdintinių ar pieštų raidžių užrašymu, bet, persikėlęs gyventi į Edinburgą, nusprendė, kad dirbs iškabų piešėju. Tai buvo prieš septyniolika metų, per kuriuos susidomėjimas pieštomis iškabomis, tarp jų auksavimo ir stiklo auksavimo technikomis, išaugo tarp jaunosios kartos atstovų.      

Robinas verslą pradėjo nuo kelių iškabų, buvusių jo namuose Albert Place, ant židinio atbrailos. Jo dabartinės dirbtuvės yra Koburgo menų studijoje Edinburge. Tai – maža, bet darbinga vieta: sienos su nesuskaičiuojama galybe dažų atspalvių, įpusėti projektai, praeities darbų pavyzdžiai. Robinas yra menininkas ir prekyninkas. Jis teikia plataus spektro iškabų rašymo paslaugas, į kurias įeina stiklo auksavimas, tradicinis raidžių rašymas ir šriftai, tuo pačiu būdamas atviras įvairiems projektams, tokiems kaip raidžių piešimas ant laivų ar dekoratyvių figūrų piešimas. Robino darbai tapo Senojo Edinburgo ir Naujojo Edinburgo, kaip pasaulinio paveldo objekto, gatvių panoramos integralia dalimi, kur vaizdo vientisumas yra antra pagrindinė sudedamoji dalis po šių prestižinių užrašų. Akivaizdus to pavyzdys yra tradiciniai parduotuvių fasadai,  puošnūs viešų pastatų pavadinimai ir fasadai, prisidedantys prie Edinburgo istorinės atmosferos. Be abejo, jiems reikia pastovios priežiūros ir tinkamo restauravimo, o tai galima atlikti tik integruojant tradicinių meistrų įgūdžius. 

Nors iškabų rašymas kaip disciplina tapo pripažinta XVIII amžiaus antrojoje pusėje, galima drąsiai teigti, jog ji prarado savo svarbą XX amžiaus antrojoje pusėje, kai reklama, naujos technologijos ir medžiagos tapo labiau prieinamos. Pastaraisiais metais iškabų rašymas grįžta į rinką dėl būtinybės tinkamai prižiūrėti ir restauruoti istorinį paveldą. Todėl Robinas dirba ir apmoko jaunesnius profesionalus, kurie dažnai pasirenka tęsti iškabų rašymo karjerą po darbo reklamos srityje. Jo mokymo būdas yra autentiškas, kadangi jis naudoja tradicinius metodus ir įrankius, tuo pat metu palikdamas pakankamai erdvės kūrybiškumui. Iškabų rašymas reikalauja asmeninio ryšio, kantrybės, dėmesio detalėms, kuriuos Robinas aiškiai apibūdina ekonomikos kalba: „Kai užmirštama kaina, kokybė yra prisimenama ilgam“. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All Rights Reserved | EK Association, Hungary - 2016