Close

ANDREW RAMSEY – kiviraidur

Andrew Ramsey on haruldus – meister kiviraidur, kes töötab vanade traditsioonide järgi. Oma ajalooteadmisi ja oskusi annab ta nüüd edasi St Mary katedraali Töökojas.

Andrew veetis oma õpipoisiaastad Edinburgi kindluses aastatel 1981-1989, tema juhendajaks oli Andrew Atkinson, kes omakorda on õppinud mitmete legendaarsete kiviraidurite juures.

Andrew mäletab, kuidas ta töötas Esplanaadil – Edinburgi kindluse suurel järsul eesõue rajatisel – seal õppis ta kõik oma tahumisoskused ja õpetamine toimus alati õpetaja-õpilane üks-ühele. Oma esimesel tööpäeval keset südatalve näidati talle, kust pesuvett saab – ämber ja suur kivianum, mis oli kaetud jääga, mis tuli enne veevõtmist ära lõhkuda. Võrreldes tänapäevaga, mil õpipoiste eest hoolitsetakse ette ja taha, erinesid tolleaegsed tingimused ja suhtumine õpipoistesse kõvasti.

Andrew õppis kasutama karastatud peitleid. Selleks, et kivile soovitud kuju anda, on vaja korralikke teravaid peitleid – kasutusel oli korraga kaks komplekti ning need käisid pidevalt sepa vahet, et neid uuesti karastada. Kindluses asus tol ajal sõjaväe torupillimängijate kool ning läbisegi võis kuulda Andrew vasara kopsimist ja torupilli harjutamist. Andrew töötas ja elas seal koos teiste töömeestega väikeses puithütis ning tal on sellest ajast palju õnnelikke mälestusi. Siin teenis ta välja ka ametliku linna ja gildi meisterkiviraiduri tiitli ning siit kutsuti ta meistriks ja töödejuhatajaks St Mary katedraali töökotta.

  1. aastal oli Andrew kohtunikuks mainekatel Shoti rahvuslikel kiviraidurite meistrivõistlustel Edinburgi Telfordi kolledžis.

St Mary katedraali töökoda asutati 1987. aastal kahel põhjusel: esiteks vajasid katedraali välised kiviornamendid hädasti renoveerimist ja teiseks sooviti koolitada noori kiviraidureid. Esimesed õpipoisid valiti välja Edinburgi töötute noorte seast. Andrew tuli töökotta õpetama 1989. aastal ning just temale ollakse tänu võlgu selle eest, et St Mary katedraali töökojal on üle terve Šotimaa väga kõrge maine.  Andrew tegeleb õpipoiste mentorina siiani (juba 27 aastat) koos oma abi Jordan Kirkiga, kes oli omal ajal üks Andrew õpipoisse.

Kiviraiumise kunst on väga vana ja St Mary katedraali õpipoisid õpivad seda traditsioonilisel viisil, Andrew õpetab seda täpselt samamoodi nagu omal ajal meistrid teda õpetasid. Aegamööda liiguvad õpilased kergemate tööde juurest raskemate juurde ja uhkusega asetatakse tükk tüki järel kive katedraali seinte külge tagasi. Igal suvel helistavad Andrewle kiviraiumisega tegelevad ettevõtted ja küsivad selle-aastaste õpipoiste kohta – nad teavad, et iga viimane kui poiss, kes St Mary katedraali töökojast tuleb, on läbinud põhjaliku koolituse, oskab kõiki traditsioonilisi töövõtteid, on aus, enesekindel ja usaldusväärne. Õpipoisid veedavad katedraalis neli aastat ja samal ajal võivad nad läbida Edinburgi kolledžis kolme aasta jooksul kiviraiumise kutsehariduse programmi. Lühidalt pakub katedraali töökoda tööd ja praktilist õpetust neile Edinburgi noortele, kelle elu ei paku neile eriti muid võimalusi ja kes jääksid hariduse ja tööta. Katedraali õpipoisikoolituse läbinuna võivad nad olla kindlad, et nad leiavad töö isegi majanduslanguse ajal.

2014. aastal uuendati töökoja tolmukogumissüsteeme, pesuruume, puhkeruume nii, et need vastavad nüüd kõikidele tingimustele ja on võrreldamatult paremad kui Andrew’l omal ajal. Uuendused viidi läbi kindluse põhjatiiva renoveerimise käigus ja neid toetas NHS Lothian. Katedraali kiviosade renoveerimine hakkab lõpule jõudma, aga on selge, et töökoja koolitusfunktsioon peaks säilima ning Ajaloolise Šotimaa selts töötab välja võimalusi, kuidas õpipoiste koolitamist saaks jätkata isegi suuremas mahus kui see täna toimub.

Koolituste pikaajalised mõjud

St Mary katedraali töökoja pikaajaline eesmärk on koolitada väikest kuid pidevalt uuenevat kiviraidurite seltskonda, kellel oleksid oskused töötada ajalooliste hoonetega. Õpipoisid, kes töökotta tulevad on 16-17-aastased, peaaegu lapsed, ebakindlad ja ilma igasuguste oskusteta. Kui nad nelja aasta pärast lahkuvad on nad osavad ja kogenud ja enesekindlad noored meistrid. Edinburgi taolises ajaloolises linnas on alati selliseid kiviraiduritest meistreid vaja. 1996. aastal anti Andrew’le ja tema õpilastele aukiri tehtud tööde eest.

Andrew’l on meeles, kuidas ta pidi kunagi ronima ligi 10 meetri kõrgusele, et ühest taastamist vajavast piirdekivist koopia tegemiseks mudelit teha. Ta sai sellega küll ilusti hakkama, aga mäletab siiamaani, kuidas ta tundis tugevat peapööritust ja kartust allasadamise ees – nii, et kiviraiduril peab olema ka julgust. Ühel aastal oli töökojas õpipoisiks kurt noormees ning Andrew õppis selgeks märgikeele, et poissi juhendada. 1991. aastal külastas töökoda tema kuninglik kõrgus printsess Anne ning sellest saadik on printsess töökojas igal aastal käinud. Vestlused kuningaperekonna liikmega annavad õpipoistele juurde palju enesekindlust. Tema kuningliku kõrguse esimene küsimus on alati – mis Andrew on mulle seekord teinud, kuna alati on Andrew’l kuningliku perekonna liikme jaoks mingi kingitus ette valmistatud.

Ehkki laias laastus õpetab Andrew oma õpipoisse muutumatul kujul samamoodi nagu teda ennast õpetati, on siiski selle aja jooksul toimunud palju muutusi. Peamiselt on need seotud tingimuste paranemisega – tolmukogurid väldivad peenikese kivitolmu sissehingamisest põhjustatud tervisehädasid. Paranenud on ka tööriistapark ning võimalused nende eest hoolitseda, soetatud on teritusmasinad. Õpetuse andmine jätkub senikaua kuniks on südamega meistreid, kes oma teadmisi ja kirge oskavad ja tahavad noortele edasi anda.

St Mary uus projekt algas 29. augustil 2016

Edinburg kuulub maailmapärandi nimekirja. Enamasti on linna hooned ehitatud kivist, erinevates arhitektuursetes stiilides. Selleks, et linna ajaloolist välisilmet säilitada, on kahtlemata vaja oskuste ja kogemustega kiviraidurite meeskonda. Majanduslanguse aastad on kindlasti jätnud oma jälje ehitus- ja renoveerimisaladele, kuna paljud suuremad ettevõtted, kes muidu vajasid väljaõpetatud tööjõudu, on nüüd oma uksed sulgenud. Asemele on tulnud väiksemad ettevõtted, kes on ebakindlamad ega julge võtta õpipoisi koolitamisel vastutust. Nii et õpipoiste koolitus peab läbima selge uuenduskuuri, et siiski Edinburgi linnale piisav kaader tagada, aga samas kindlustada ka õpipoistele töökoht. Uuendusena plaanitakse toimima panna süsteem, kus kõik lepingud liiguksid läbi St Mary katedraali töökoja, kes teeb tihedat koostööd Edinburgi linnanõukoguga ja koordineeriks edaspidi kõiki renoveerimistöid. Töökoda pakub ettevõtetele kvalifitseeritud tööjõudu, ettevõtjad tasuksid õpipoisi töötasu pluss ekstra 25%, mis kataks töökoja koolitus- ja administreerimiskulud. Hiljuti lisandus õpipoiste hulka ka esimene õpitüdruk ning see on teretulnud täiendus, kiviraiumist kui ametivalikut plaanitakse edaspidi laiemalt tütarlaste hulgas turundada.

St Mary katedraali töökoda on peaaegu ainuke koht Šotimaal, kus kiviraiumist õpetatakse ning nad vajavad jätkuvalt toetust, et edasi areneda. Andrew ei õpeta mitte ainult traditsioonilisi oskusi vaid ka sügavamat arusaamist sellest ametist, nii et noored meistrid oskavad julgelt ja avatult oma tööst rääkida, seda laiemale avalikkusele tutvustada ning hiljem ka oma ettevõtet arukalt ja professionaalselt juhtida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All Rights Reserved | EK Association, Hungary - 2016