Close

BÁNFFY LOSSI puidutöökoda

Rahvusvaheline ehituspärandi konserveerimise ja -koolituskeskus

Rumeenias Bontidas asuv Bánffy loss, mis on üks tähtsamaid Transilvaania lossiansambleid, jõudis äärmuslikult halba seisundisse 1990ndate aastate lõpuks. Sihtasutus Transylvania Trust on oma loomisest 1996. aastal hoolikalt lossi käekäiku juhtinud. Lossi suurus, arhitektuurne ja ajalooline väärtus ning tehniline seisund teevad selle taastamisest ja kasutamisest keerulise ülesande, mida on edukalt võimalik täita vaid pikaajalise strateegia ja rahvusvahelise koostöö toel.

Briti Nõukogu ja Rumeenia kultuuriministeerium kutsusid 1998. aastal Transylvania Trust’i ja Briti ajalooliste ehitiste konserveerimise instituuti (IHNC) looma ja ellu viima Rumeenia ajalooliste hoonete konserveerimise programmi. Selle tulemuseks on nüüd Bontidas, Bánffy lossis ehituspärandi konserveerimise koolituskeskus. Programm algas 1999. aastal ja tegutseb alates 2001. aastast Bánffy lossis, kus arendatakse rahvusvahelisele vajadusele vastavaid kursusi. Järgmise sammuna avati 2005. a juba Rahvusvaheline ehituspärandi konserveerimise koolituskeskus.

Koolituste ülesehitus

Koolituskeskus pakub teoreetilist ja praktilist õpet mõistmaks ajaloolise keskkonna hooldamist 2-nädalaste moodulitena. Õppe peamine rõhk on pakkuda tudengitele otsest käedkülge õppimise kogemust läbi praktiliste puu- ja kivitöö töötubade, kus tudengid teostavad reaalseid restaureerimistöid otse lossi ehitistel. Töötubasid juhendavad nii Briti kui Rumeenia meistrid.

Kursusi pakutakse juba tegutsevatele spetsialistidele, kes soovivad kas spetsialiseeruda uuele alale või laiendada oma oskusi ning nii ülikooli tudengitele kui lõpetanutele. Need on eelkõige inimesed, kes vastutavad tulevikus ajaloolise keskkonna säilitamise eest, nende tööde planeerimise ja teostamise eest. Enamasti on tudengite taust seotud arhitekti, inseneri, konservaatori või mõne seotud erialaga.

Kursuse lõpus saavad edukalt osalenud diplomi. Seda diplomit aktsepteerib nii kultuuriministeerium, kui ka see on Rumeenia ehitussektoris laialt tunnustatud kindla väärtuse ja kvaliteedi tunnistus.

Eesmärgid ja põhimõtted

Koolituskeskuse eesmärk on edendada tipptasemel ajalooliste keskkondade konserveerimist ja õpetada traditsioonilisi ehituslikke käsitööoskusi, mida kasutatakse ajalooliste hoonete parandamisel ja hooldamisel, seejuures viies paralleelselt läbi suure-mõõtmelisi ohustatud ajaloolise hoone restaureerimistöid.

Koolituskeskus propageerib ajalooliste hoonete parandamisel vähima sekkumise poliitikat, koos lähenemisega, mis toetab meetodite ja materjalide kokkusobivust kasutades kohalikke ressursse. Keskus toetab töös ajalooliste hoonetega uurimise, analüüsimise, mõtestamise ja talletamise filosoofiat.

Keskus julgustab ajalooliste hoonete konserveerimise terviklikku lähenemist, tõdedes, et ajaloolise keskkonna haldamine ei ole väikse grupi spetsialistide pädevuses. Haldamisse on kaasatud paljude distsipliinide esindajad, tänu millele saab keskus pakkuda lisaks praktilistele kursustele ka spetsialistide töötubasid ka teistel erialadel nagu nt maastikuarhitektid, ehitusajaloolased ja arheoloogid, kel on ajaloolise keskkonna juures oma roll.

Koolitus hõlmab peamised oskused, mis on vajalikud hoonete restaureerimisel ja toetab meistri, projektijuhi ja arhitekti vahelise üksteisemõistmise kontseptsiooni. See hõlmab ka uhkust oma kätetöö üle.

Tulemused

Aastate jooksul on keskuses koolitust saanud üle 2000 tudengi. Nad on pärit Rumeeniast, Ungarist, Slovakkiast, Sloveeniast, Tšehhist, Eestist, Lätist, Rootsist, Prantsusmaalt, Kosovost, Serbiast, Albaaniast, Horvaatiast, Brasiiliast, Austriast, Belgiast, Ameerikast, Suurbritanniast ja mujalt.

Koolituste käigus restaureerimistööde tegemise tulemusel on osa lossiansamblist osaliselt restaureeritud. Ükski hoone ei ole täielikult restaureeritud, kuid kõik hooned on väljaspool hävimisohtu. Restaureerimine on lõpule viidud lossi varasemas köögiblokis, mis on ümberkohandatud keskuse tudengitele majutuse ja toitlustuse pakkumiseks ning avatud on kunstikohvik, restaureeritud on kaks korrust Miklós’e hoonest, mis on kohandatud ümber seminari- ja konverentsiruumideks, varasema peahoone kabelist on saanud saal kogukonna kultuurisündmuste läbiviimiseks, lõpule on jõudnud varasemate tallide osaline restaureerimine ja kohandamine töökodadeks, ning peavärava, võlvkäigu ja selle kõrvalruumide osaline restaureerimine ja kohandamine külaliste vastuvõtu- ja näituseruumiks.

Loss pakub selliseks tegevuseks ideaalset keskkonda. Selle keerukas olukord pakkus 2001. aastal restaureerimiseks hiiglaslikku väljakutset ja tõstatas olulisi küsimusi kogu Rumeenia restaureerimispoliitika suundadele. Meie kogemus kinnitas, et kui nii lagunenud kompleksi restaureerimine on võimalik, on see võimalik ka paljudel teistel objektidel Rumeenias. See oli väljakutse. Meie edu saab hinnata vaid meie tulemuste põhjal.

Koolitusmudelit, mis on Bontidas välja arendatud (konserveerimine läbi õpetamise; õpetamine läbi konserveerimise), propageeritakse nüüd ka teistes riikides, eeskätt kagu-Euroopas, kuna nad puutuvad kokku sarnaste probleemidega, mida meie kogesime Bontidas ja mis tulenevad aastatepikkusest kommunistlikust riigikorrast.

Koolituskeskust on 2008. aastal auhinnatud kõrge Euroopa Nostra pärandi säilitamise auhinnaga hariduse, koolituse ja teadlikkuse tõstmise vallas. “Kõrgelt hinnatud oma kahekordse mõjuga: koolitamine konserveerimiseks ja konserveerimine läbi koolitamise. See on piiriülese teadmistevahetamise suurepärane näide.” Loss on seeläbi taas kord rahvusvaheliselt tunnustatud, kuigi teistsuguses vormis kui tema varasem tuntus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All Rights Reserved | EK Association, Hungary - 2016