Close

ANDREW RAMSEY – Kőfaragó

Andrew Ramsey egy ritkaság, egy olyan kőfaragó/kőművesmester, aki a hagyományos úton tanulta ki a mesterséget. Ez a történelmi tudás és ügyesség az, amit most továbbad inasainak a St Mary’s Cathedral műhelyében.

Andrew tanoncidejét 1981-1989. között az Edinburgh Castle-ben (Edinburgh-i vár) töltötte, Andrew Atkinson, ír mester kezei alatt, aki egy hosszú multra visszatekintő kőfaragó/kőműves iskola képviselője.

Andrew emlékszik arra, amikor az Esplanade tetején lévő széntelepen dolgozott, ott tett szert faragás terén szerzett ügyességére és ez mindig egy-egy felállásban történt. Első napján (a tél kellős közepén) megmutattak neki egy hatalmas víztartályt, ez volt a mosóvödör, aminek tetejét jégréteg borította és azt fel kellett törni használat előtt – távoli dolog ez a mai tanoncok számára rendelkezésre álló lehetőségektől. Kapott egy csőből készített hüvelyujjvédőt és nehéz faragókalapácsot, ami bükkfából készült.

Andrew temperált vésővel tanulta mesterségét. A kövek megformálásához szükség volt igazán éles vésőre – egyszerre két készletet használtak, mivel a vésőket állandóan oda kellett adni a kovácsnak, hogy temperálja azokat.

A dudán játszó Katonai Iskola a várban helyezkedett el, művezetője/munkavezetője kórustagként ott gyakorolta az éneklést, de abban biztos lehetett, hogy emellett és a dudák hangja mellett is meghallotta azt, ha Andrew faragószerszáma túl sokáig csendben volt. Egy felejthetetlen napon, amikor az alagútban (ahol most a forgalom halad át a sziklán) kezdődtek a munkálatok, találtak egy ősi csontvázakat rejtő helyet. Andrewnak rengeteg szép emléke van a széntelepen töltött időről – ahol a kőfaragóknak/kőműveseknek volt egy fakunyhója. Kőfaragómesteri minősítést szerzett, ami (abban az időben) Város és Céh díjjal járt, elnyerte a Dux Craft Awardot (kézművesek kitüntetése), még hét kitüntetést és az azokkal járó hírnevet, majd felkereste Sir David Young altábornagy (később az Edinburgh-i vár kormányzója), aki St Mary’s Cathedral akkori polgármesterével és Philip Crosfield főtisztelendővel megalapította a Szent Mary székesegyház  műhelyét és felkérte, hogy legyen annak a művezetője/munkavezetője.

1991-ben Andrew zsűritag volt a Skót Nemzeti Faragóbajnokságon az edinburghi Telford College-ben, ahol rendkívül magas színvonalú versenyzés folyt.

A műhelyt 1987-ben alapították, kettős céllal – a székesegyház külső kőfaragásainak a helyreállítása és egyben olyan fiatal tanoncok képzése speciális kézművesmesterségekre, különösen restaurációs munkákhoz szükséges kézi faragásra, akiket Edinburgh körzetében élő, munkanélküli 16 évesek közül válogattak ki. Andrew 1989-ben érkezett ide munkavezetőként, azóta is feladata  az itteni segédek tanítása és mentorálása és ami még fontosabb, a St Mary’s minőségi restaurátorképzésének szerte Skóciában megismert kitűnő hírnevének felelőse. 27 éve működteti a műhelyt Jordan Kirk fősegéddel, aki néhány évvel korábban Andrew tanulója volt.

A kőfaragás mestersége ősi mesterség és tanulóink a hagyományos úton tanulják, azaz azzal a folyamatos tudással, amit Andrew továbbad nekik, miután ő maga is egy kőfaragótól szerezte a generációkkal előtte lévő tudást.

Fokozatosan megtanulnak komplikált faragásokon dolgozni és nagyon büszkék azokra a kövekre, melyeket a székesegyház számára készítenek. Minden nyáron felkeresik Andrewt olyan kőfaragó cégek, akik elkérik új “végzőseit” – tudják, hogy minden egyes onnan kikerülő és egykor ott tanuló kézi faragó alaposan ki van képezve a hagyományos kézi faragás területén, becsületesek, magabiztosak és megbízhatóak.

A St Mary’s Cathedral műhely négy évig alkalmazza a tanoncokat és beíratja őket három évre az Edinburgh College-ba, hogy ott szakiskolai (Scottish Vocational School) végzettséget szerezzenek kőfaragásból. Rövidre fogva, egy letűnőben lévő mesterségre képezünk ki olyan fiatalokat, akiknek  szerény esélyeik vannak munkát találni, akik egyébként talán semmiféle képzésbe nem kapcsolódnának be, de ezáltal ígéretes jövőnek nézhetnek elébe. Még gazdasági válság idején is, tanoncaink jó állásokat találhatnak az építőiparban.

Egy célirányosan megépített, a legújabb portalanító rendszerrel, zuhanyozókkal, pihenőszobákkal, stb. ellátott műhely (Andrewnak az Edinburgh-i vár széntelepén lévő fakunyhójának a szöges ellentéte) épült 2014-ben a székesegyház északi oldalának felújítási munkái részeként. Ebbe nem csupán a műhely, de a helyi közösség számára épült vadonatúj háziorvosi rendelő is beletartozott, amit az NHS LOthian finanszírozott. A székesegyház restaurációs munkálatai a végük felé közelednek, de a műhely képzési funkciója megmarad, szélesebb körben hasznára válva a városnak, az annak kőfaragásával szerződésben állóknak és a ügyfeleknek. Ezért  Skóciai Történelmi Környezet segített bennünket abban, hogy kifejleszthessünk egy modellt, amely még nagyobb számú tanuló számára nyújt képzési lehetőséget.

Képzésünk hosszútávú hatása

A St Mary’s képzés hosszútávú hatása az, hogy létszámban kevés, de állandó rendszerességgel kikerülő képzett kőfaragót biztosít a kőmunkák restaurációja számára. Jó látni, ahogy a tanoncok 16-17 évesen megérkeznek, szinte még gyerekek, félénkek és bizonytalanok, majd láthatjuk amint magabiztos, nyílt és felelősségteljes fiatal faragómesterekké válnak. Az építőiparban mindig szükség lesz képzett kőfaragókra, akik alkalmazni tudják speciális ügyességüket és így nagy szerepet játszhatnak Edinburgh épített örökségének megőrzésében.

Andrew karrierjének egyik kiemelkedő állomása 1996. volt: a Környezeti és Épített Örökségi minisztertől egy bekeretezett pergamentet kapott a székesegyház vezetője, amin ez áll: Ez a kitüntetés köszönet Edinburgh ó,-és modern városának a világörökség helyszinei közé történő felvételének egyéves évfordulója alkalmából Graham Forbes főtisztelendő számára……A kitüntetés a St Mary műhely tanoncai által végzett kőfaragás-javítások minőségének az elismeréseként szolgált.

Andrew más emlékei közé tartozik az, amikor felmászott a 275 láb magas észak-nyugati toronyba, hogy sablont készítsen egy nagyon rossz állapotban lévő (sipka)kő felújításához. Meg tudta csinálni, de rettenetesen szédült és gyengeség fogta el – ezért bátorságra és kitartásra is szükség van ahhoz, hogy valaki kőfaragó legyen! Pár évvel ezelőtt volt egy siket tanoncunk és Andrew visszaemlékszik, hogy megtanulta a jelnyelvet, hogy megfelelően tudja őt tanítani. 1991. június 27-én a királyi hercegnő első ízben tett látogatást a műhelybe. Hozzájárult ahhoz, hogy ő legyen a hivatalos “látogatónk” és azóta sokszor ellátogatott a műhelybe. Így az inasok számtalanszor találkozhattak vele négyéves képzésük során és a vele folytatott beszélgetéseik jót tesznek önbecsülésüknek. Andrew minden alkalommal készít egy-egy kőfaragást ajándékba, ami lehet az egyik “királyi” kutyától egy faragott madárig bármi. Érkezésekor első kérdése mindig az, hogy: “Ez alkalommal mit készített Andrew?”

Bár az a képzés, aminek birtokába Andrew  várban jutott és most egyre inkább a fiatalok tudását gyarapítja lényegileg változatlan, az évek során sok változásnak volt szemtanúja, melyek közül az egyik legfontosabb a felszereltség/körülmények fejlődése, a portalanító berendezések alkalmazása, mellyel elkerülhető a szilikózis, ami az egészség és a biztonság általános javulását eredményezi, például a sarokcsiszolók korlátozott használata révén megelőzhető a vibráció-okozta “fehér-ujj”, a “mel”-ek (kalapácsszerű szerszám?) nylonból készülnek.

A hagyományos kőfaragómesterség művészetét addig viszik majd tovább a következő generációk, míg élnek és lélegeznek Andrewhoz hasonló kézművesmesterek és tovább tudják adni a kő iránti szenvedélyüket a fiataloknak.

2016 augusztus 29-én elkezdődött a St Mary új projektje

Edinburgh ó,-és modern városával a világörökség része. A város egyedi karakterét az adja, hogy építőanyagként dominál a kő, és a különböző korokban alkalmazott építészeti stílusok óriási variációja járul ehhez. A városnak kétségtelenül szüksége van ügyes, jól képzett kőfaragómesterek munkaerejére, hogy megtarthassák a jövő számára is. Bár a gazdasági válságnak jelentős hatása volt a helyi kőfaragó szektor szerkezetére és annak kapacitására, valamint arra, hogy felvállalják a képzést az alapvető szakmai jártasság fenntartása érdekében. Sok olyan cég hagyott fel az üzlettel, melyek rendszeresen képeztek szakembereket, ezek helyére részben kisebb cégek léptek, melyek kisebb munkák elvégzésére voltak alkalmasak és ezáltal számukra nehéz feladatot jelentett volna egyedüli felelősséget vállalni egy négyéves képzésért. Ahhoz, hogy javítani lehessen az Edinburgh-i helyzeten, a szakmai képzés új módszereire van szükség.

Ez a modell lehetővé teszi majd az inastanulók számára, hogy szerződők egész hálózata számára dolgozzanak a városban és így gyűjtsenek tapasztalatot a munkahelyen, melynek koordinátora és vezetője a St Mary’s, szoros együttműködésben a Edinburgh város önkormányzatával és egyéb szervezetekkel, és eközben, a képzés részeként, folytathassák a javításokat és az állagmegóvást a székesegyházon. Szerződőkre lenne szükség, hogy amikor az inastanulók náluk dolgoznak, ők fizessék béreiket, valamint egy 25% körüli hozzájárulást, ami fedezi az általunk biztosított képzést és adminisztrációs költségeinket. Ezzel egyidőben növeljük az inastanulókhoz való “hozzáférésünket”, együtt dolgozunk az Élet-változások Szervezettel, mely valódi és lényegi javulást hoz a  fiatalok életében. Így augusztusban két fiatal kezdte meg tanulóéveit nálunk. Reméljük, ez a partnerség folytatódni fog, vagy még bővül is az évek során. Mivel létszámunk kicsi, hat tanuló, ők profitálni tudnak az egy diák, egy tanár tanításból, mentorálásból és támogatásból. Az új tanulók egyike lány, aminek nagyon örülünk. Terveink között szerepel, hogy készségfejlesztő “nyílt” napokat szervezünk lányok számára, arra bátorítva őket, hogy karrierjüket a kőfaragás területén valósítsák meg.

Ez az új projekt nem gyengíteni, hanem inkább erősíteni fogja képzésünk minőségét. Főleg személyes beszélgetéssel valósítjuk meg a toborzást Edinburghból és Lothianból.

A műhely szükségessége

Képzésünkre égető szükség van. A Skócia Történelmi Környezete képzési programjától eltekintve, a St Mary székesegyház az egyetlen olyan hely Skóciában, ahol hagyományos képzés folyik, ami iránt növekvő kereslet mutatkozik, de szűkös a kínálat. Ez a kőfaragómesteri kompetenciákban jelentkező hiány és az elvégzésre váró rengeteg restaurálás aggodalomra ad okot és ma már politikai prioritást élvez. Új projektünk, mely több helyet biztosít a tanulóknak, teljes politikai támogatottsággal bír és épp a közelmúltban volt látogatónk a Munkaadói és Képzési Minisztériumból, mégpedig Jamie Hepburn MSP (skót parlamenti képviselő), aki találkozott új tanoncainkkal és további parlamenti képviselők jelezték látogatásukat a jövő évre.

Hogyan juttatjuk kifejezésre igényünket

Az Andrew által nyújtott képzés teljeskörű abban a vonatkozásban, hogy nem csak hagyományos kézi faragást tanít magas színvonalon, de kommunikációs és társasági képességeket is fejleszt. Megtanítja a tanulóknak, hogyan forduljanak bizalommal az emberekhez, azt, hogy tudjanak könnyedén társalogni munkájukról és képesek legyenek bemutatni, hogy mi mindent foglal magába a kőfaragás. Ezt gyorsan megtanulják éves bemutatónkon, amit a Royal Highland Show alkalmából szervezünk, amikor négy napon keresztül több ezer ember tesz fel kérdéseket és figyeli őket amint vágják és faragják a köveket. A közönség részéről leggyakrabban hallható megjegyzés: “Hát nem jó dolog olyan fiatalokat látni, akik egy hagyományos mesterséget űznek?” Andrew az egészség és biztonság fontosságára is megtanítja őket, valamint a saját vállalkozás indításának alapismereteire.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All Rights Reserved | EK Association, Hungary - 2016