Close

ANTONIO LUNGHI – Építész és kivitelező

Antonio Lunghi olyan családi vállakozásban dolgozó építész, amely generációkon keresztül műemlékek és műalkotások restaurálására specializálódott. Hogy pontosak legyünk, négy generáció vett részt ebben: az első, Alfonso Long, aki Costano-ban született, majd a 20. sz. elején Santa Maria degli Angeli-be költözött (Assisi). Alfonso építészmester volt, aki pl. mészkőből (?) készült ókori műalkotásokat és emlékműveket restauráló csapat munkájában vett részt Montecatiniben (Toszkána) és a Santa Maria degli Angeli bazilikában (Assisi). Fia, Esmeraldo nehézségekkel küzdve folytatta a családi vállakozást: tulajdonképpen a gazdasági válság miatt, a család fő tevékenysége az Umbriában található farmok épületeinek a felújítása volt. A “Lunghi Esmeraldo” Társaság 1939-ben jött létre, amikor Esmeraldo egyesítette a céget a perugiai Ipari Egyesülettel. A háború után Santa Maria degli Angeli fejlődését (?) vezetve a cég fejlődésnek indult. Esmeraldot fiai – Estartero, Orlando és Erminio – támogatták a cég vezetésében. 1951-ben Orlando megkapta mérnöki diplomáját és a cég műszaki igazgatója lett. Később a vállalat aktuális építészeti munkákat végzett (szállodák, középületek, pl. mozik, általános iskolák, a Santa Maria degli Angeli konzorciuma). A vállalat műemlékek felújításának kulcstevékenységeibe is bekapcsolódott, pl. a Santa Maria degli Angeli zárdájának (imaházának?) bejárata. 1980-ban kezdte meg együttműködését  “Porziuncola” Benedek-rendi szerzeteseivel. Az 1970-es években megszakadt a szerzetesek és a vállalat együttműködése, miután együtt kikövezték a templomot, az oltárt és a kriptát. Néhány évvel később Espartero fia, Antonio, is a vállalatnál kezdett el dolgozni. Építészmérnöki diplomájának köszönhetően a vállalat műszaki igazgatója lett.

A vállalat fő tevékenysége az újjáépítés volt, mivel ebben az időszakban nagy földrengés rázta meg a térséget. A földrengés jelentős károkat okozott a kupola megvilágításában. A vállalat a műemlék újjáépítését egy római mérnökkel, Mr. Menegotto-val együtt végezte. Később, 1989-ben a “Lunghi Esmeraldo és Fiai S.n.c.” “Lunghi Ltd”-vé alakult. Új családtagok kapcsolódtak be a munkába: Giovanni, – Erminio fia – Marco, – Orlando fia – és néhány évvel később Luca, – Antonio testvére. 1997-ben Umbria és Marche rettenetes földrengés helyszíne volt, melynek következtében jelentős károk keletkeztek az Assisiben lévő Basilica of Francesco (1)-ben (Ferenc bazilika). A boltív és a harangtorony (?) leomlása 4 ember halálát okozta. A helyi önkormányzat a vállaltot bízta meg a felújítási munkálatok elvégzésével. 1997. és 1999. közötti fő tevékenységük a Szent Ferenc bazilika felújítása volt, egy nagyon intenzív időszak a cég életében, mely a felső bazilika újbóli menyitásával zárult.

A földrengés után Antonio vállalta fel a vezetést és más cégekkel való együttműködést az újjáépítési munkálatokban, pl. az Assisiben lévő S. Giuseppe kolostorban, a Santa Maria degli Angeliben a Térítő Nővérek zárdájában és a szintén Assisiben lévő S. Andrea kolostorban. 2007-ben régészeti leleteket tártak fel Assisiben, melynek hatására érdeklődés támadt egy olyan terület iránt, ahol valaha feltételezhetően egy római amfiteátrum állt. Így Antonio jelentős szerkezeti felújításokba kezdett az amfiteátrum körüli területen. Közreműködött a NUN luxushotel kivitelezésében is. A Nun, amely egy renovált apácazárdában helyezkedik el, római(kori) ásatások területén található, egyformán díszített szobákkal és dizájn berendezéssel.

Antonio szakmai profilja a régi építészeti mesterségek és építőipar iránti rendkívüli tudatossága révén kiemelkedő. Tulajdonképpen pontosan ellentétben azzal, ami általában az építőiparban jellemző, Antonio küldetésének azt tekinti, hogy olyan termelési kapacitást tartson fent, amely kézműves mesterek, kőművesek, burkolók, vakolók, kőfaragók, ácsok, (dísz)kovácsok ügyességén és kompetenciáján alapul, vagy olyan iparosokra épül, akik építőipari cégeknél dolgoztak, de a gazdasági válság miatt elküldték őket. Antonio cége azt az elvet követi, hogy a létfontosságú a különböző mesterségek (kovács, padlóburkoló, márványfaragó) integrációja. Ezért úgy érezte, újra kell gondolnia az egész céget, néhány olyan elvre koncentrálva, melyet a modern kor már majdnem kitörölt alkalmazásából: azaz szükség van bizonyos kézművesek összegyűjtésére. Ez volt az oka annak, hogy a cég felfogadott egy csoport kovácsot, pl. Adelmo Marianit (született Assisiben 1959-ben, apja műhelyében kezdett dolgozni, ahol megtanulta a hagyományos vasmegmunkáló technikákat. 1987-ig apja műhelyében maradt, azután kovácsmesterségét  és  áruházi alkalmazottként szerzett tapasztalatait elkezdte összekapcsolni). 2006-ban Adelmo kovácsmesterként bekapcsolódott a Lunghi Ltd építőtársaság munkájába, ahol heggesztett, hajlított, forró anyaggal dolgozott. Adelmo sajátos szakmai profillal rendelkezik, mivel integrálni képes a különféle hagyományos gyártási technikákat egy olyan építőipari vállalat szükségleteinek megfelelően, amely a történelmi és művészeti örökség területein és ezzel egyidőben új építéseken is dolgozik. Az a megoldás, hogy létrehozott egy kis kovács-csoportot, a vállalat igényéből adódott. Antonio szerint az újjáépítések helyzete kritikus volt, senki nem tudott valós válaszokat adni olyan kulcsfontosságú kérdésekre, mint a műemlékek állagmegóvása, biztonságossá tétele, antik tárgyak elkészítése.

A régi mesterségek és az építészetben valamint az építőiparban betöltött szerepük iránti őszinte vonzódása mellett, Antonio szakmai profilja azáltal is kiemelkedik, hogy egyensúlyt szeretne fenntartani a régi ismeretek és új eszközök között. Tulajdonképpen manapság az új technikákat és az eszközöket (CAD szoftver, 3D-s nyomtatás és a lézervágás technológiája) alkalmazni lehet a régi mesterségekre és a hagyományos munkamódszerekre, ezáltal szélesítve a területünkön dolgozó munkások horizontját és lehetővé téve a hagyományos és modern tudás és technika  integrációját. Ez az integráció lehet a kulcs az újjáépítés világához kapcsolódó problémamegoldáshoz. Az újjáépítés az egyediségen alapul, minden egyes darab egyedi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All Rights Reserved | EK Association, Hungary - 2016