Close

CHRISTIANE ZSCHIESCHE – Restaurátor

Christiane Zzschiesche Erlangenben (Németország) született 1963-ban. Férjezett, három fia van. Végzés után, 1983-ban Olaszországba költözött, hogy részt vegyen egy, a perugiai Külföldi Diákok Egyetemén szervezett tanfolyamon. Christiane Közép-Olaszországban, az egyik legnagyobb restauráló vállalatnál tett szert restaurátori gyakorlatra. Közép,-és Dél-Olaszországban számos restaurációban működött közre, foglalkozott kővel, falfestészettel, vászon,-és fafestészettel, faszobrászattal. Christiane az egyik legnagyobb restauráló vállalatnál tanulta ki a restaurálás művészetét. 2007. óta együttműködik a Lunghi Építőipari Vállalattal a restaurátori részleg felelőseként. Rövid, családi okok miatt szükséges megszakítások után az 1997-es földrengést követően tért vissza munkájához, az építőipari társaságok és a restaurálási igények közötti összekötőkapocsként. Az 1997-es földrengés idején a “Lunghi Építőipari Vállalat” megbízta a földrengés által okozott károk felszámolására felkért restauráló vállalatok közötti koordináció kezelésével, a munka felügyeletével és annak figyelemmel kísérésével, hogy nehogy rossz anyagokat használjanak fel.

A későbbiekben Christiane folytatta restaurátori munkáját. Freskók restaurálásán is dolgozott. Kőtisztításos restaurálásban is részt vett, ami a tisztítástól az esztétikai falkezelésig és védelemig terjed. Szakmai profiljának különlegessége az építészeti szektor művészeti alkotásainak restaurálásához köthető. Szakmai érdeklődése a történelmi vakolóanyagok elemzéséhez és reprodukálásához, történelmi és művészeti szempontból fontos felületek kezeléséhez (dokumentálás, mintavétel, tisztítás, integrálás, megóvás) kötődik. Christiane dolgozik a Perugia-i Nobile Collegio della Mercanzia Domus pauperumja homlokzatán lévő kő embléma (homokkő) restaurálásán. A Nobile Collegio della Mercanzia, az első céh, melyet a Moneychangers (Pénzváltó) követett, 1930. óta a Palazzo dei Priori áruházában/nagykereskedésében/raktárában található. A céh, hogy gazdagságát megmutassa, különleges, fából készített díszítést választott, ezzel borította a Sala delle Udienze (Hallgatóság/közönség Terme) mindkét falát és a mennyezetét.

Az építőipari művészeti alkotások restaurálása mellett Christiane a munkások képzéséért is felelős.

Az olaszországi építészeti gazdagságot figyelembe véve, elengedhetetlen a restaurálással foglalkozó építőipari vállaltok számára, hogy legyen egy vagy több olyan technikus a dolgozóik között, akik jelentősebb történelmi-művészeti érdeklődést mutatnak. Az épület-restaurátor profiljához hozzátartozik, hogy a történelmi-művészeti örökség restaurálásához alkalmazni tudja azokat a módszereket és azt a tudást, amely a történelmi anyagokhoz, a felújításhoz kötődik.

Ez egy sokoldalú szakmai profil, mind a régi, mind pedig a modern anyagok használatának alapos ismeretével. Az illetőnek képesnek kell lennie az évszázadok során használt anyagok felismerésére, tudnia kell reprodukálni összetételüket, ismerni az anyagszemcsék méretét a habarcsban, felismerni és kiválasztani a kötőanyagokat, rekonstruálni a hiányzó részeket anélkül, hogy kitenné magát annak, hogy valós helyett hamis történelmi javaslatokat tegyen az anyaghasználatra vonatkozóan, vagy modern épületeknél használt anyagokat, pl. szintetikus gyantákat, szilikátokat, stb. alkalmazna.

Azáltal, hogy régi művészeti alkotások restaurálása révén és megfelelő anyagok használatával tekintélyes mennyiségű tapasztalat birtokában van, az épület-restaurátor kompatibilissé válik a beavatkozásra kiválasztott történelmi felületeken használt anyagok alkalmazásában. Ezért képesnek kell lennie arra, hogy támogatást nyújtson a dolgozóknak a megfelelő anyagok kiválasztásában, melyek azután tartósságot és visszafordíthatóságot biztosítanak. Ennek a munkának fontos aspektusa az a lehetőség, hogy olyan festett felületet és domborműveket találjon   az épületen belül, amit restaurálni kell. A restaurátornak a feladata, hogy azonnal beavatkozzon a megóvás érdkében. Végül, de nem utolsó sorban az is feladata, hogy megértesse az építőmunkásokkal az anyagok és formá fontosságát, ami lényeges ahhoz, hogy ne következzenek be kijavíthatatlan emberi hibák.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All Rights Reserved | EK Association, Hungary - 2016