Close

LUCA GRILLI – Kőfaragó

A Grilli műhely története 1935-ben kezdődött Gubbio köves városában, amikor Enzo Grilli, csupán 11 évesen a műhely mestere lett. Már legelső munkái is komoly presztízsről árulkodtak, amennyiben a fiatal kőfaragó belevágott a monumentális temető kiterjesztésébe. Sajnos a háborús évek ránehezedtek a Grillikre, és ebben a nehéz időszakban Enzo úgy döntött, hogy Narni kis falujába költözik. Narniban való tartózkodása során Enzo számos művet készített el, mint például egy méhet ábrázoló szobrot, mely a Terni rendőrőrsnél kapott helyet. Visszatérve Gubbioba a háború után kőfaragóként vett részt a Negyven Vértanú Mauzóleumának a kivitelezésében valamint a Szent Ubaldo Bazilika főoltárának a felújításában.

A kő művészete iránti szenvedély apáról fiúra szállt, így Luca Grilli, Enzo fia, már a nyolcvanas években elkezdett együtt dolgozni apjával. Szenvedéllyel teli munkájuk nem csupán technikai mérésekre és arányokra alapuló kétkezi munka. Valójában művészetté alakult, mely jellemezte, és jellemzi a Grilli műhely egész történetét.

Az évek során számos tekintélyes munka követte egymást, melyek nagy kiteljesülést hoztak Enzo és fia, Luca számára, kezdve Urbino nagyhercegének, Federico da Montefeltro „irodájának” az élethű másolatával, ahol Enzo arra törekszik, hogy elkészítse a pontos másolatát a nagyherceg dolgozószobájába vezető bejárati ajtó eredeti ajtófélfáinak és architrávjának, melyek most a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumban vannak kiállítva.

Fiával, Lucával együtt Enzo olyan befolyásos és tekintélyes történelmi épületek restaurációján dolgozik, mint a Gubbio-i Palazzo dei Consoli, a Nagyhercegi Palota, valamint számos elismert történelmi család rezidenciája, úgy Gubbioban mint a környező vidéken. Továbbá, a Grillis mesterek a Gubbio-i Bargello felső medencéjének restaurációján is dolgoztak, csakúgy mint templomi oltárok és szent berendezések kivitelezésén Olaszorzág szerte, például a Terlizzi-ben (Puglia) található Ferences Testvérek Betánia Templomának az oltárán.

1993 óta, apjának és tanítójának a nyomdokaiban haladva, Luca lett a társaság tulajdonosa. A vérében van a művészet e formája iránti elkötelezettség, szeretet és szenvedély. A fiatal kőfaragó a Gubbio-i Vittorina Templom oltárán, az assisi Santa Maria degli Angeli Zárdában a Porziuncola új oltárán, a Gubbio-i Szent Ubaldo Bazilika kápolnájának oltárán dolgozik. Emellett a Gubbio-i Szent Ubaldo Bazilika ambojának kivitelezésén is dolgozik. Ugyanebben a bazilikában a kőfaragó készítette el az új félkörívet, a „békesség teátrumát”.

Luca szintén szerepet vállalt művészi temetkezési aediculák kivitelezésében, egy a Gubbio-i Benveduti Ondedei utcában található épület homlokzatának a restaurációjában, Federico da Montefeltro Gubbio-i nagyhercegi rezidenciája épületének és teraszának a felújításában, a Carbonana kastély restaurációjában, valamint a „Conti Porcelli” család történelmi címerének a kivitelezésében. Részt vett néhány fontos restaurációs beavatkozásban is, mint például a Perugia-i Sant’Ercolano szökőkút speciális betéteinek és a Gubbio-i Negyven Mártír Mauzóleum ablakainak kiemelt fontosságú felújításában. Szintén Luca készítette el a művészi tartáját Szent Ubaldo csodakútjának, mely a Mount Ingino-i úton helyezkedik el. Legutóbbi munkái közt megemlíthetünk egy ereklyetartót rejtő rózsaalakú szobrot a Gubbio-i Corso Garibaldin található Santa Maria dei Servi Templomban a Szent Györgynek ajánlott oltáron.

Évek óta a vállalkozás márvány és kőfeldolgozással foglalkozik, az antiktól a modernen át a restaurációig. A társaság kül- és belső építészeti munkák kivitelezését is vállalja. Immár nyolcvan éve, köszönhetően Luca szenvedélyes elkötelezettségének, a Grillis Műhely a kézzel készített művészeti munkák iránti szívből fakadó szenvedély közvetítője, mely során egyszerű „kődarabokat” hoz létre, amelyeket aztán történelmi „darabokká” alakít.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All Rights Reserved | EK Association, Hungary - 2016