Close

BÁNFFY KASTÉLY – Kőműves műhely

Nemzetközi Építészeti Örökséget Megőrző Képzési Központ

A Bontidán található Bánffy kastély az egyik legjelentősebb építészeti együttes Erdélyben, ami a 90-es évek végére rendkívül rossz állapotba került. Az Erdélyi Műemlékvédelem 1996-os létrejötte óta követte figyelemmel a kastély sorsát. Mérete, építészeti és történelmi értéke és lepusztultsága okán restaurálása komplex feladatot jelent, melyet csak hosszútávú stratégiával és nemzetközi együttműködéssel lehet véghezvinni.

A British Council és a román Kulturális Minisztérium, annak felismerését követően, hogy ki kell dolgozni egy stratégiát az örökség állagmegőrzésére vonatkozóan, felkérte az Erdélyi Műemlékvédelmet és az IHBC-t (Történelmi Épületek Megőrzésének Brit Intézete), hogy tervezzen egy olyan projektet, mely elősegíti a romániai történelmi épületek megőrzését. Ennek eredményeként jött létre Bontidán a Bánffy kastélyban az Építészeti Örökséget Megőrző Építészeti Központ. A program 1999-ben indult, 2001. óta központja a bontidai Bánffy kastély, ahol a létrehozott kurzusok a nemzetközi elvárásoknak is megfelelnek. További lépésként 2005-ben hivatalosan is megnyitották a Nemzetközi Építészeti Örökséget Megőrző Képzési Központot.

A képzés szerkezete

A Központ képzési modulokat kínál, melyek kéthetesek és elméleti valamint gyakorlati jártasságot adnak a történelmi épületek gondozását illetően. Elsődlegesen a közvetlen továbbképzési tapasztalat nyújtásán van a hangsúly. Erre a célra gyakorlati műhelyek létesültek, pl. vakolás, fal-állagmegőrzés, ácsmesterség és kőfaragás, melyek révén a diákok gyakorlati restaurálási projekteket vállalnak fel közvetlenül a kastély épületein. A projekteket brit és román kézművesek közösen vezetik.

A központ által kínált tanfolyamokra olyan kézművesek jelentkezhetnek, akik már az építőiparban dolgoznak és akik vagy specializálódni, vagy személyes kézügyességüket javítani kívánják, valamint a még tanulmányaikat folytató, vagy végzett egyetemi hallgatók. A jövőben ők lesznek felelősök az építészeti környezet megőrzési munkálatainak megtervezéséért és fenntartásáért. A diákok általában rendelkeznek az építészet terén szerkezetgépészeti vagy konzerválási tantárgyi háttérismeretekkel.

Minden tanfolyam végén diplomát (Certificate of Achievement) kapnak a sikeres diákok. Ezt elfogadja a Kulturális Minisztérium és széles körben elismert a a romániai építőiparban mint jelentős értékkel bíró és minőséget jelentő bizonyítvány.

Célok és elvek

A központ célja, hogy minőséget biztosítson a történelmi környezet megóvása terén és különösen az, hogy megtanítsa azokat a speciális építészeti mesterségeket, melyeket történelmi épületek javításában és megóvásában hasznosítani lehet: ezzel egyidőben felvállalva egy jelentősebb, veszélyeztetett történelmi épület restaurálását.

A központ a “minimális beavatkozás” elvén működik, amihez a technikai és agyaghasználati kompatibilitás, valamint a helyi források használata párosul. Filozófiája a történelmi épületek kutatása, elemzése, megértése és feljegyzése a beavatkozás előtt és után.

A BHCT Központ támogatja a történelmi épületek megőrzésének holisztikus megközelítését, annak a felismerését, hogy ezeknek a gondozása nem specialisták egyetlen csoportjának a feladata. Gondozásuk sok elvet foglal magába, ezért gyakorlati kurzusai mellett más területek, pl. táj(kép)építészek, épülettörténészek és régészek, specialistáinak is kínál tanfolyamokat, hiszen nekik is szerepük van a történelmi környezetben.

A képzés gyakorlatilag átfogja azokat a jártasságokat, melyek egy épület felújításához szükségesek, igyekszik a megértést kialakítani a mesterek, projektmenedzserek és építészek  között. Elősehíti a szakmai büszkeség kialakítását is.

Eredmények

Eddig több mint 2000 diák vett részt a BHCT program képzésében Romániából, Magyarországról, Szlovákiából, Szlovéniából, a Cseh Köztársaságból, Észtországból, Lettországból, Svédországból, Franciaországból, Koszovóból, Szerbiából, Albániából, Horvátországból, Braziliából,Ausztráliából, Belgiumból, az USA-ból, az Egyesült Királyságból, stb.

A közvetlen, a kastélyon végzett  munka az épületegyüttes számos épületének részleges restaurálását eredményezte. Teljes mértékben egyik sem került helyreállításra, de ott, ahol munkára került sor, sikerült az összes épületet megóvni a pusztulástól. Az egykori konyha-blokk felújítása befejeződött és az felhasználható lett a BHCT Központ diákjainak elszállásolására és étkeztetésére valamint az Art Café megnyitására: a Miklós-épület 2 szintjének a helyreállítása, előadóteremmé alakítása és konferencia-felszereltséggel történő ellátása, a főépületen belüli korábbi kápolna felújítása, közösségi kultúrteremmé alakítása, a korábbi istállók részleges felújítása és műhelyekké alakítása, a fő bejárati kapu és a mellete lévő épületek részleges felújítása és recepcióvá, kiállítási területté, valamint kőfaragó (műhellyé?) történő alakítása szintén megtörtént.

A kastély tökéletes helyszín erre a tevékenységre. Nagymértékben leromlott állapota igazi kihívást jelentett a 2001-ben végzett felújítási folyamatban és fontos kérdéseket vetett fel Romániában a megőrző felújítást érintően. Ha megoldható a felújítás itt, egy ilyen mértékben leromlott épület esetében, akkor ez megoldható Románia számos más területén is. Ez volt a kihívás. A sikert az eredmények alapján lehet felmérni.

A képzési modell itt, Bontidán alakult ki (megőrzés tanítás segítségével: tanítás megőrzés segítségével) és ma már más országokban is követik azt, különösen délkelet-Európában, mivel a kommunizmus időszaka a bontidaihoz hasonló problémákat eredményezett.

2008-ban a Képzési Központ elnyerte az Európai Unió és az Európa Nostra által adományozott, az örökség-megőrzés oktatásáért, képzésért és a tudatosság növeléséért elnyerhető legmagasabb rangú díjat. “Rendkívüli értékét a kettős megközelítés adja: képzés a megőrzésért és megőrzés képzés révén. Kiemelkedő példája a határokon keresztül megvalósuló ismeretcserének.” A kastély nemzetközi figyelmet kapott, bár a korábbitól eltérő módon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All Rights Reserved | EK Association, Hungary - 2016