MINDAUGAS RUTKAUSKAS – Keramikus

Mindaugas Rutkauskas több mint 20 éve foglalkozik a csempekészítéssel és a fazekasmesterséggel. Ez a nagyszerű művész 1956 január 1-én született Kaunas-ban. 1981-ben diplomázott a Vilniuszi Egyetem Történelem szakán. Diplomázás után az akkori kormány megszorításai miatt nem talált a végzettsége szerinti munkát (abban az időben Litvánia a Szovjet Unió része volt), így kerámiával kezdett foglalkozni. A független Litvániában 1991-ben a Népművész Egyesület tagja lett. Ez egy olyan kreatív, független, önkéntes és non-profit szervezet, mely a legkiválóbb népművészeti mestereket egyesíti a következő területeken: festés, szobrászat, grafika, kovácsmesterség, fazekasság, szövés, kötés, ékszerészet, zsinórozás és a személyre szabott művészet terén. Olyan nem-professzionális mestereket egyesít, akik a művészet és a mesterségek terén nem részesültek szakképzésben. Ma a litván népművészetet az etnikai kultúra fontos részének tekintik, mely tükrözi a hagyományokat és a világ egyedi meglátását. Mindaugas Rutkauskas 2007-ben elnyerte a művészetteremtő címet, melyet olyan személyeknek ítélnek oda, akiknek a művészeti munkáját professzionális művészetnek nyilvánítják, és melyek olyan szakmai tevékenységet testesítenek meg, melyet professzionális művészeti alkotómunkaként ismernek el. Végül, Mindaugas Rutkauskas csempéi, kancsói, tálai, fazekai, korsói és sípjai 2010-ben elnyerték a nemzeti örökség termék tanúsítványt. A Nemzeti Örökség termékek mesterek nem tömegtermelt, elismert munkái, melyek kézzel készültek hagyományos nyersanyagokat vagy hagyományokra alapuló új technológiát használva, egyúttal megőrizve a termékek egyedi kvalitatív tulajdonságait és összetételét.

Mindaugas Rutkauskas alapvetően a kerámiakészítés minden főbb eljárását használja, beleértve a megfelelő agyag fellelését, annak tisztítását, összegyúrását, a korongozást és végül szárítást, zománcozást és égetést. Mindez a szakma-rekonstrukció elveinek megfelelően történik, azaz olyan szerszámokkal, anyagokkal és technikákkal, melyeket a fazekas termelés rekonstruált időszakában használtak. A folyamatok során olyan hagyományos fázisokat használnak, mint például az agyag-előkészítés, öntés, korongozás, díszítés, és az égetés különböző fázisaiban való zománcozás. Kémiai teszteket elemeznek ki; különböző agyagmasszákat készítenek; kiöntik és kiégetik a különböző archeológiai minták másolatait.

Mindaugas Rutkauskas nagy figyelmet fordít a múzeumokban fellelhető különböző gyűjtemények és etnográfiai feljegyzések tanulmányozására. Archeológiai tudással bír a kultúrák kialakulásáról csakúgy, mint e kultúrák különböző kerámia technológiáiról, elemzi az ikonográfiai anyagokat és technológiákat, kiönti és kiégeti a jelentősebb archeológia minták rekonstrukcióját. Ezen felül kísérleti módon rekonstruál egy régi gótikus és reneszánsz kerámia technológiát, régi kályhákat tár fel és rekonstruál, azaz elemzi a kályhák és csempék fejlődését, csempemintákat és gipszformákat önt és agyaglenyomatokat készít.

Mesterségbeli tevékenysége mellett, Mindaugas Rutkauskas más, a szakmához és történelemhez kapcsolódó kezdeményezéseket is megvalósít. Ő az egyik szervezője, és résztvevője a nemzetközi Bertalan Vásárnak, melyet évente rendeznek meg Vilniusban. Ez a vásár a Vilniusban évszázadokig működő késő középkori és reneszánsz kézműves céhek mesterségeinek, művészetének és hagyományainak a rekonstrukcióját szolgálja. Mindaugas Rutkauskas egyben a PI „Kézműves Céh” megalapítója, mely immár 13 éve működik. Ez egy nyitott műhely-galéria, mely a kézműves hagyományok felélesztését és megőrzését tűzte ki célul, és kiállításokon valamint oktatási, szociális és kulturális tevékenységeken vesz részt, úgy Litvániában mint nemzetközi eseményeken és projektekben. Mindaugas Rutkauskas oktatási tevékenységekben is szerepet vállal, például csempekészítő fazekasságot tanít, általában egyénileg felnőtteknek, és emellett informális oktatási programokat tart gyerekeknek.

A Bistrampolis Uradalom és a cserépkályhák

Az uradalom a késői XV. századra vezethető vissza, és a Bistramai családhoz tartozott a XVII. század végétől 1940-ig. Később államosították („elkonfiskálták”), aztán magára hagyták, és az állapota elkezdett leromlani. Maga az uradalmi ház 1850-ben épült, és máig áll. A kétszintes téglalapalakú palota klasszicista stílusban épült. A fő homlokzatot a második szinten egy négy-oszlopos oszlopcsarnok díszíti, mely egy három boltíves előcsarnokra épült. A palota első szintjét teljes egészében a vendégeknek szánták, és az egész jobb oldalhoz egy tágas hall tartozott. A második szintet reprezentációknak szánták. Nagyobb és kisebb szalonok, étkező, dolgozószoba és könyvtár tartozott hozzá. A tulajdonosok 2000 kötetes könyvtárat gyűjtöttek össze valamint gazdag családi archívumot és műgyűjteményt. 1997-ben az Uradalmat a Panevėžys-i Krisztus a Király Katedrálishoz csatolták. Az új tulajdonosok nem gondoskodtak a parkról, így az uradalom épületei elkezdtek leromlani. 2003 óta, mióta az uradalom a PI (Fiatalok Integrációs Lehetőségeinek a Központja) védnöksége és igazgatása alatt áll, elkezdődött a helyreállítása. Mindaugas Rutkauskas a (történelmi és jelenlegi) litván vidéki gyártási és díszítési hagyományok szerint két cserépkályhát készített. http://www.bistrampolis.lt/

Sikertörténet

Arra a kérdésre válaszolva, hogy vajon nevezhetjük-e a tevékenységét sikertörténetnek, Mindaugas Rutkauskas azt válaszolta, hogy boldog, hogy megtalálta a helyét a nap alatt, és hogy az egyik kedvenc tevékenységével foglalkozhat, még akkor is, ha az nem hoz jelentős jövedelmet. Azonban a pénz nem minden. A cél az, hogy a történelemhez és hagyományhoz hűen, állítsa helyre a cserépkályhák elveszett darabjait, ha pedig nem áll rendelkezésre ikonográfiai anyag, akkor a saját intuíciójára és történelmi és építészeti tudására támaszkodva állítsa helyre a történelmi igazságot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *