Close

Renașterea Profesiilor din Arhitectură pe Cale de Dispariție

Obiectivul pe termen lung al parteneriatului REDIAPRO este contribuția la formarea unei industrii a construcțiilor la scară mică pornind de la profesii tradiționale din arhitectură, obiceiuri în construcții și artă meșteșugărească ce ține de arhitectură. Programul propune reluarea fostelor legături dintre arta meșteșugărească și arhitectură, oferind în același timp un model de lucru pentru revenirea artei și a meșteșugurilor în gândirea arhitecturală și contribuind la renașterea tradițiilor vechi și pe cale de dispariție din construcții. Obiectivul general al acestei acțiuni este consolidarea comunităților locale prin conservarea culturii unice a acestora și prin furnizarea de meserii valoroase, ocupații pe parcursul vieții la nivel local, în special în zonele rurale și cele defavorizate.

40

Prin acest program se intenționează colectarea tuturor profesiilor din arhitectură pe cale de dispariție, a tuturor tehnicilor de construcție și a meșteșugurilor ce țin de arhitectură, cu scopul de a concepe strategii viitoare în legătură cu acestea ca parte a noii industrii a construcțiilor pe bază de atelier. Acest obiectiv este atins printr-o cercetare transnațională efectuată prin activități de atelier ținute de reprezentanții, artiștii meșteșugurilor selectate. Ca parte a acestor activități, vor exista prelegeri înregistrate și scurtmetraje, realizate cu reprezentanții profesiei, care prezintă activitatea lor de zi cu zi și gândurile lor despre posibilitățile viitoare. Pe baza acestei cercetări, va exista un studiu cuprinzător publicat de către membrii consorțiului cu privire la posibilele roluri jucate de aceste meșteșuguri ca parte a noii ramuri a industriei construcțiilor, luând în considerare cerințele importante actuale, precum gândirea ecologică și dezvoltarea durabilă. Studiul și colecția de scurtmetraje de popularizare a măiestriei vor constitui o bază bună pentru sectorul VET în ceea ce privește schimbarea programei școlare actuale și crearea de noi materiale de învățare pentru noi generații de artizani care se află în strânsă legătură cu activitățile de construcție și lucrările de restaurare.

24

Consorțiul este format din opt organizații participante cu diverse profiluri: arhitecți, instituții VET, constructori care folosesc metode tradiționale de construcție, reprezentanți ai artizanilor, profesioniști în domeniul patrimoniului arhitectural și restauratori. Principalul produs al parteneriatului va fi o platformă online care va conține studiul comun și colecția de scurtmetraje de popularizare a măiestriei. Obiectivul principal al platformei va fi crearea unei rețele internaționale cu aceiași reprezentanți din cadrul parteneriatului. Această rețea, cu utilizatorii săi înregistrați și posibilitatea unui forum, va funcționa ca o bază de date internațională și ca un mediu propice pentru schimbul de bune practici și exemple realizate, concepând în același timp idei noi de proiecte și direcții de acțiune, cu scopul de a atinge obiectivele comune ale comunității în creștere.

12

All Rights Reserved | EK Association, Hungary - 2016